Chân rài!

Chân rài!

Đã rước đc em AF-S 35mm mơ ước để phục vụ Đại lễ ^^ tiếc là hm nay chưa có máy để test. Post tạm cái ảnh mới lượm đc trên vnexpress