Double Kill

Đã tiễn 2 chiến binh Dream Team DX với giá 4tr, bị ông khách dụ dỗ nên các thêm 6tr9 đổi em D60 lấy D90 , vui thật ngày hôm nay toàn 6 với 9 :)